Auto prevoz putnika – ugovoreni prevoz

Ugovoreni Auto Prevoz – usluga koju smo SPECIJALNO namenili našim Putnicima
Postavite upit za prevoz van redovnih linija prema Vašim potrebama i željama na
e-mail: office@transfer-airport-nis.com ili na tel. ( +381 62 741 111 )

DUCATOSERVIS

Broj putnika : od 5 do 10 putnika
Cena karte je 2.000 dinara na relaciji:
1. Beograd – Aerodrom Niš (i sve usputne stanice)
2. Bujanovac – Aerodrom Niš (i sve usputne stanice)

MAXIDUCATOSERVIS

Broj putnika : od 10 putnika do 50 putnika
cena karte je 2.000 dinara na relaciji:
1. Beograd – Aerodrom Niš (i sve usputne stanice)
2. Bujanovac – Aerodrom Niš (i sve usputne stanice)

Napomena:

Ako je broj prijavljenih putnika veći od 5 , u tom slučaju se prelazi na DUCATO MINI-BUS i Putnik koji je VEĆ KUPIO kartu, po ceni od 3.500 dinara ili 10.500 dinara (3 karte za ukupno 10.500 dinara), biće mu ponuđeno da pređe u veće vozilo i time ostvari pravo na povrat novca za vrednost razlike u ceni karata.

Ako je putnik pozvao u trenutku kada nema drugih prijavljenih putnika, onda je to na UPIT i putniku se potvrđuje putovanje najmanje 7 dana pre datuma polaska. Shuttle Service zadrzava pravo da otkaže svaku vožnju 7 dana pre ugovorenog datuma vožnje zbog nedovoljnog broja putnika (manje od 3 putnika tj. nema uplacenih 10.500 dinara sto je minimalni ekonomski interes).